Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Ngoại hình (độ trong): rõ ràng
 • Bề ngoài (màu): đỏ Giá trị pH (25 °C): 7,2 – 7,6
 • Thành phần tiêu biểu (g/lít): Chiết xuất nấm men 3.0; Natri clorua 5,0; D(+)-Xylose 3,5; Lactose 7,5; Sucroza 7,5; L(+)-Lysin 5.0; Natri desoxycholate 2,5; Natri thiosulfat 6,8; Amoniumiron(III) citrat 0,8; Đỏ phenol 0,08; Thạch-thạch 13.5.
 • Thử nghiệm thúc đẩy tăng trưởng theo phương pháp hài hòa của EP, USP và JP.
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Salmonella Abony NCTC 6017): 10 – 100
 • Số khuẩn lạc (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))
 • Số khuẩn lạc (Salmonella Abony NCTC 6017)
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50 %
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm (Salmonella Abony NCTC 6017): ≥ 50 %
 • Màu khuẩn lạc (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): đỏ
 • Màu khuẩn lạc (Salmonella Abony NCTC 6017): đỏ
 • Tâm đen (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
 • Tâm đen (Salmonella Abony NCTC 6017): +
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): không đến rất tốt
 • Màu khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): màu vàng
 • Màu trung bình (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): vàng
 • Kết tủa (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Xld (usp) (Chai nhựa 500 g) Merck 1052900500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Xld (usp) (Chai nhựa 500 g) Merck 1052900500”

Thông số kỹ thuật
 • Ngoại hình (độ trong): rõ ràng
 • Bề ngoài (màu): đỏ Giá trị pH (25 °C): 7,2 – 7,6
 • Thành phần tiêu biểu (g/lít): Chiết xuất nấm men 3.0; Natri clorua 5,0; D(+)-Xylose 3,5; Lactose 7,5; Sucroza 7,5; L(+)-Lysin 5.0; Natri desoxycholate 2,5; Natri thiosulfat 6,8; Amoniumiron(III) citrat 0,8; Đỏ phenol 0,08; Thạch-thạch 13.5.
 • Thử nghiệm thúc đẩy tăng trưởng theo phương pháp hài hòa của EP, USP và JP.
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Salmonella Abony NCTC 6017): 10 – 100
 • Số khuẩn lạc (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031))
 • Số khuẩn lạc (Salmonella Abony NCTC 6017)
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 50 %
 • Độ thu hồi trên môi trường thử nghiệm (Salmonella Abony NCTC 6017): ≥ 50 %
 • Màu khuẩn lạc (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): đỏ
 • Màu khuẩn lạc (Salmonella Abony NCTC 6017): đỏ
 • Tâm đen (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
 • Tâm đen (Salmonella Abony NCTC 6017): +
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): không đến rất tốt
 • Màu khuẩn lạc (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): màu vàng
 • Màu trung bình (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): vàng
 • Kết tủa (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Xld (usp) (Chai nhựa 500 g) Merck 1052900500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Xld (usp) (Chai nhựa 500 g) Merck 1052900500”