Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 78-42-2
 • Số EC: 201-116-6
 • Công thức Hill: C₂₄H₅₁O₄P
 • Công thức hóa học: [CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂O]₃PO
 • Khối lượng mol: 434,63 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,923 – 0,924
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tris(2-ethylhexyl) phosphate để tổng hợp (C₂₄H₅₁O₄P; Chai thủy tinh 1l) Merck 8212021000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tris(2-ethylhexyl) phosphate để tổng hợp (C₂₄H₅₁O₄P; Chai thủy tinh 1l) Merck 8212021000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 78-42-2
 • Số EC: 201-116-6
 • Công thức Hill: C₂₄H₅₁O₄P
 • Công thức hóa học: [CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂O]₃PO
 • Khối lượng mol: 434,63 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,923 – 0,924
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tris(2-ethylhexyl) phosphate để tổng hợp (C₂₄H₅₁O₄P; Chai thủy tinh 1l) Merck 8212021000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tris(2-ethylhexyl) phosphate để tổng hợp (C₂₄H₅₁O₄P; Chai thủy tinh 1l) Merck 8212021000”