Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số EC: 209-810-0
 • Hill Công thức: C₃H₁₀ClN
 • Công thức hóa học: (CH₃)₃N * HCl
 • Khối lượng mol: 95,57 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): ≥ 98,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 273 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 278 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Trimethylammonium chloride để tổng hợp (C₃H₁₀ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8211780005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Trimethylammonium chloride để tổng hợp (C₃H₁₀ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8211780005”

Thông số kỹ thuật
 • Số EC: 209-810-0
 • Hill Công thức: C₃H₁₀ClN
 • Công thức hóa học: (CH₃)₃N * HCl
 • Khối lượng mol: 95,57 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): ≥ 98,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 273 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 278 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Trimethylammonium chloride để tổng hợp (C₃H₁₀ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8211780005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Trimethylammonium chloride để tổng hợp (C₃H₁₀ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8211780005”