Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 512-56-1
 • Số EC: 208-144-8
 • Công thức Hill: C₃H₉O₄P
 • Công thức hóa học: (CH₃)₃PO₄
 • Khối lượng mol: 140,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.210 – 1.215
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Trimethyl phosphate để tổng hợp (C₃H₉O₄P; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8211840100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Trimethyl phosphate để tổng hợp (C₃H₉O₄P; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8211840100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 512-56-1
 • Số EC: 208-144-8
 • Công thức Hill: C₃H₉O₄P
 • Công thức hóa học: (CH₃)₃PO₄
 • Khối lượng mol: 140,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.210 – 1.215
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Trimethyl phosphate để tổng hợp (C₃H₉O₄P; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8211840100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Trimethyl phosphate để tổng hợp (C₃H₉O₄P; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8211840100”