Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 122-52-1
 • Số EC: 204-552-5
 • Công thức Hill: C₆H₁₅O₃P
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,955 – 0,957
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethylphosphite để tổng hợp (C₆H₁₅O₃P, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005490100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethylphosphite để tổng hợp (C₆H₁₅O₃P, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005490100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 122-52-1
 • Số EC: 204-552-5
 • Công thức Hill: C₆H₁₅O₃P
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,955 – 0,957
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethylphosphite để tổng hợp (C₆H₁₅O₃P, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005490100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethylphosphite để tổng hợp (C₆H₁₅O₃P, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005490100”