Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 112-27-6
 • Số EC: 203-953-2
 • Hill Công thức: C₆H₁₄O₄
 • Công thức hóa học: HO(CH₂CH₂O)₃H
 • Khối lượng mol: 150,17 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.123 – 1.124
 • Nước (K. F.): ≤ 0,30 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethylene glycol để tổng hợp (C₆H₁₄O₄; Chai nhựa 1 l) Merck 8082451000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethylene glycol để tổng hợp (C₆H₁₄O₄; Chai nhựa 1 l) Merck 8082451000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 112-27-6
 • Số EC: 203-953-2
 • Hill Công thức: C₆H₁₄O₄
 • Công thức hóa học: HO(CH₂CH₂O)₃H
 • Khối lượng mol: 150,17 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.123 – 1.124
 • Nước (K. F.): ≤ 0,30 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethylene glycol để tổng hợp (C₆H₁₄O₄; Chai nhựa 1 l) Merck 8082451000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethylene glycol để tổng hợp (C₆H₁₄O₄; Chai nhựa 1 l) Merck 8082451000”