Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 554-68-7
 • Số EC: 209-067-2
 • Hill Công thức: C₆H₁₆ClN
 • Công thức hóa học: (C₂H₅)₃N * HCl
 • Khối lượng mol: 137,65 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethylammonium chloride để tổng hợp (C₆H₁₆ClN; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8211350250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethylammonium chloride để tổng hợp (C₆H₁₆ClN; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8211350250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 554-68-7
 • Số EC: 209-067-2
 • Hill Công thức: C₆H₁₆ClN
 • Công thức hóa học: (C₂H₅)₃N * HCl
 • Khối lượng mol: 137,65 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethylammonium chloride để tổng hợp (C₆H₁₆ClN; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8211350250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethylammonium chloride để tổng hợp (C₆H₁₆ClN; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8211350250”