Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 78-40-0
 • Số chỉ số EC: 015-013-00-7
 • Số EC: 201-114-5
 • Công thức Hill: C₆H₁₅O₄P
 • Công thức hóa học: (CH₃CH₂O)₃PO
 • Khối lượng mol: 182,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,068 – 1,069
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethyl phosphate để tổng hợp (C₆H₁₅O₄P; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8211410100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethyl phosphate để tổng hợp (C₆H₁₅O₄P; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8211410100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 78-40-0
 • Số chỉ số EC: 015-013-00-7
 • Số EC: 201-114-5
 • Công thức Hill: C₆H₁₅O₄P
 • Công thức hóa học: (CH₃CH₂O)₃PO
 • Khối lượng mol: 182,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1,068 – 1,069
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethyl phosphate để tổng hợp (C₆H₁₅O₄P; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8211410100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethyl phosphate để tổng hợp (C₆H₁₅O₄P; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8211410100”