Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 78-39-7
 • Số EC: 201-112-4
 • Công thức Hill: C₈H₁₈O₃
 • Công thức hóa học: CH₃C(OC₂H₅)₃
 • Khối lượng mol: 162,22 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 96,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,888 – 0,892
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethyl orthoacetate để tổng hợp (C₈H₁₈O₃; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8209340100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethyl orthoacetate để tổng hợp (C₈H₁₈O₃; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8209340100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 78-39-7
 • Số EC: 201-112-4
 • Công thức Hill: C₈H₁₈O₃
 • Công thức hóa học: CH₃C(OC₂H₅)₃
 • Khối lượng mol: 162,22 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 96,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,888 – 0,892
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Triethyl orthoacetate để tổng hợp (C₈H₁₈O₃; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8209340100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Triethyl orthoacetate để tổng hợp (C₈H₁₈O₃; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8209340100”