Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 77-94-1
 • Số EC: 201-071-2
 • Công thức Hill: C₁₈H₃₂O₇
 • Công thức hóa học: HOC(COOCH₂CH₂CH₂CH₃)(CH₂COOCH₂CH₂CH₂CH₃)₂
 • Khối lượng mol: 360,4 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 1,042 – 1,045
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tributyl citrate để tổng hợp (C₁₈H₃₂O₇; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8203500100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tributyl citrate để tổng hợp (C₁₈H₃₂O₇; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8203500100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 77-94-1
 • Số EC: 201-071-2
 • Công thức Hill: C₁₈H₃₂O₇
 • Công thức hóa học: HOC(COOCH₂CH₂CH₂CH₃)(CH₂COOCH₂CH₂CH₂CH₃)₂
 • Khối lượng mol: 360,4 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 1,042 – 1,045
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tributyl citrate để tổng hợp (C₁₈H₃₂O₇; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8203500100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tributyl citrate để tổng hợp (C₁₈H₃₂O₇; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8203500100”