Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 6132-04-3
 • Số EC: 200-675-3
 • Hill Công thức: C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 294,10 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric): 99,0 – 101,0 %
 • Xét nghiệm (Chuẩn độ axit perchloric, canxi trên chất khan): 99,0 – 101,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,005 %
 • Giá trị pH (5 %; nước; 25 °C): 7,5 – 9,0
 • Độ axit hoặc độ kiềm: vượt qua bài kiểm tra
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Oxalat (C₂O₄): ≤ 0,0300 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,002 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,004 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 0,0005 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0005 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • NH₃ (Ammonia): ≤ 0,003 %
 • Chất dễ dàng cacbon hóa: vượt qua bài kiểm tra
 • Nước: 11,0 – 13,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất tri-Sodium citrate dihydrate (C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O, chai nhựa 1kg) Merck 1064481000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất tri-Sodium citrate dihydrate (C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O, chai nhựa 1kg) Merck 1064481000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 6132-04-3
 • Số EC: 200-675-3
 • Hill Công thức: C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 294,10 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric): 99,0 – 101,0 %
 • Xét nghiệm (Chuẩn độ axit perchloric, canxi trên chất khan): 99,0 – 101,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,005 %
 • Giá trị pH (5 %; nước; 25 °C): 7,5 – 9,0
 • Độ axit hoặc độ kiềm: vượt qua bài kiểm tra
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Oxalat (C₂O₄): ≤ 0,0300 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,002 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,004 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 0,0005 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0005 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • NH₃ (Ammonia): ≤ 0,003 %
 • Chất dễ dàng cacbon hóa: vượt qua bài kiểm tra
 • Nước: 11,0 – 13,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất tri-Sodium citrate dihydrate (C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O, chai nhựa 1kg) Merck 1064481000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất tri-Sodium citrate dihydrate (C₆H₅Na₃O₇ * 2 H₂O, chai nhựa 1kg) Merck 1064481000”