Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 6138-23-4
  • Hill Công thức: C₁₂H₂₂O₁₁ · 2H₂O
  • Khối lượng phân tử : 378,33 g/mol
  • EC-Không. : 202-739-6

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Trehalose, Dihydrate (C₁₂H₂₂O₁₁ · 2H₂O, chai thủy tinh 1 kg) Merck 625625-1KG US1625625-1KG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Trehalose, Dihydrate (C₁₂H₂₂O₁₁ · 2H₂O, chai thủy tinh 1 kg) Merck 625625-1KG US1625625-1KG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 6138-23-4
  • Hill Công thức: C₁₂H₂₂O₁₁ · 2H₂O
  • Khối lượng phân tử : 378,33 g/mol
  • EC-Không. : 202-739-6

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Trehalose, Dihydrate (C₁₂H₂₂O₁₁ · 2H₂O, chai thủy tinh 1 kg) Merck 625625-1KG US1625625-1KG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Trehalose, Dihydrate (C₁₂H₂₂O₁₁ · 2H₂O, chai thủy tinh 1 kg) Merck 625625-1KG US1625625-1KG”