Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 493-02-7
 • Số EC: 207-771-4
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₈
 • Khối lượng mol: 138,25 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 96,5 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,869 – 0,871
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất trans-Decahydronaphthalene để tổng hợp (C₁₀H₁₈; Chai thủy tinh 25g) Merck 8217450025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất trans-Decahydronaphthalene để tổng hợp (C₁₀H₁₈; Chai thủy tinh 25g) Merck 8217450025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 493-02-7
 • Số EC: 207-771-4
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₈
 • Khối lượng mol: 138,25 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 96,5 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,869 – 0,871
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất trans-Decahydronaphthalene để tổng hợp (C₁₀H₁₈; Chai thủy tinh 25g) Merck 8217450025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất trans-Decahydronaphthalene để tổng hợp (C₁₀H₁₈; Chai thủy tinh 25g) Merck 8217450025”