Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 10025-69-1
 • Số EC: 231-868-0
 • Công thức Hill: Cl₂Sn * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 225,63 g/mol
 • Xét nghiệm (i-ốt, SnCl₂·2H₂O): 98,0 – 103,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Xuất hiện dung dịch trong axit clohydric: vượt qua bài kiểm tra
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,002 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,005 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,0001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,005 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,002 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Na (Natri): ≤ 0,01 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,002 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,005 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tin(II) chloride dihydrate (Cl₂Sn * 2 H₂O, chai thủy tinh 100g) Merck 1078150100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tin(II) chloride dihydrate (Cl₂Sn * 2 H₂O, chai thủy tinh 100g) Merck 1078150100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 10025-69-1
 • Số EC: 231-868-0
 • Công thức Hill: Cl₂Sn * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 225,63 g/mol
 • Xét nghiệm (i-ốt, SnCl₂·2H₂O): 98,0 – 103,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Xuất hiện dung dịch trong axit clohydric: vượt qua bài kiểm tra
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,002 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,005 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,0001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,005 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,002 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Na (Natri): ≤ 0,01 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,002 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,005 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tin(II) chloride dihydrate (Cl₂Sn * 2 H₂O, chai thủy tinh 100g) Merck 1078150100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tin(II) chloride dihydrate (Cl₂Sn * 2 H₂O, chai thủy tinh 100g) Merck 1078150100”