Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 7440-31-5
  • Số EC: 231-141-8
  • Công thức đồi: Sn
  • Khối lượng mol: 118,69 g/mol
  • Bản sắc (Sn): tích cực

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tin (Sn, hộp nhựa 200 strips) Merck 1078260001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tin (Sn, hộp nhựa 200 strips) Merck 1078260001”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 7440-31-5
  • Số EC: 231-141-8
  • Công thức đồi: Sn
  • Khối lượng mol: 118,69 g/mol
  • Bản sắc (Sn): tích cực

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tin (Sn, hộp nhựa 200 strips) Merck 1078260001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tin (Sn, hộp nhựa 200 strips) Merck 1078260001”