Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 125-20-2
 • Số EC: 204-729-7
 • Công thức Hill: C₂₈H₃₀O₄
 • Khối lượng mol: 430,54 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Hình thức: Bột màu trắng đến gần như trắng, cuối cùng hơi ngả vàng.
 • Độ trong của dung dịch (1 g/l; ethanol): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λmax. (đệm pH 10,5): 592 – 596 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; đệm pH 10,5; tính theo chất khan): 800 – 900
 • Khoảng chuyển tiếp: pH 9.0 – pH 10.5 không màu – xanh lam
 • Phạm vi chuyển đổi (theo ACS): vượt qua bài kiểm tra
 • Khoảng thời gian chuyển tiếp (theo Reag. Ph. Eur.): vượt qua bài kiểm tra
 • Hao hụt khi sấy khô (110 °C): ≤ 1 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Thymolphthalein (C₂₈H₃₀O₄, chai thủy tinh 5g) Merck 1081750005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Thymolphthalein (C₂₈H₃₀O₄, chai thủy tinh 5g) Merck 1081750005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 125-20-2
 • Số EC: 204-729-7
 • Công thức Hill: C₂₈H₃₀O₄
 • Khối lượng mol: 430,54 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Hình thức: Bột màu trắng đến gần như trắng, cuối cùng hơi ngả vàng.
 • Độ trong của dung dịch (1 g/l; ethanol): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λmax. (đệm pH 10,5): 592 – 596 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; đệm pH 10,5; tính theo chất khan): 800 – 900
 • Khoảng chuyển tiếp: pH 9.0 – pH 10.5 không màu – xanh lam
 • Phạm vi chuyển đổi (theo ACS): vượt qua bài kiểm tra
 • Khoảng thời gian chuyển tiếp (theo Reag. Ph. Eur.): vượt qua bài kiểm tra
 • Hao hụt khi sấy khô (110 °C): ≤ 1 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Thymolphthalein (C₂₈H₃₀O₄, chai thủy tinh 5g) Merck 1081750005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Thymolphthalein (C₂₈H₃₀O₄, chai thủy tinh 5g) Merck 1081750005”