Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Xuất hiện (độ trong): màu trắng đục
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1E+04
 • Tăng sinh từ chất cấy hỗn hợp sau 24 giờ (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 5 %
 • Làm giàu từ chất cấy hỗn hợp sau 24 giờ (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 95 %
 • Tăng trưởng (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ức chế
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Salmonella Abony NCTC 6017): 10 – 100
 • Tăng trưởng (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121)): +
 • Tăng trưởng (Salmonella Abony NCTC 6017): +

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tetrathionate broth (base) for microbiol (Chai nhựa 500 g) Merck 1052850500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tetrathionate broth (base) for microbiol (Chai nhựa 500 g) Merck 1052850500”

Thông số kỹ thuật
 • Xuất hiện (độ trong): màu trắng đục
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1E+04
 • Tăng sinh từ chất cấy hỗn hợp sau 24 giờ (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 5 %
 • Làm giàu từ chất cấy hỗn hợp sau 24 giờ (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 95 %
 • Tăng trưởng (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ức chế
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Salmonella Abony NCTC 6017): 10 – 100
 • Tăng trưởng (Salmonella typhimurium ATCC 13311 (WDCM 00121)): +
 • Tăng trưởng (Salmonella Abony NCTC 6017): +

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tetrathionate broth (base) for microbiol (Chai nhựa 500 g) Merck 1052850500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tetrathionate broth (base) for microbiol (Chai nhựa 500 g) Merck 1052850500”