Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 143-24-8
 • Số EC: 205-594-7
 • Công thức Hill: C₁₀H₂₂O₅
 • Công thức hóa học: CH₃O(CH₂CH₂O)₄CH₃
 • Khối lượng mol: 222,28 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 1,010 – 1,012
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tetraethylene glycol dimethyl ether để tổng hợp (C₁₀H₂₂O₅; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8209590250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tetraethylene glycol dimethyl ether để tổng hợp (C₁₀H₂₂O₅; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8209590250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 143-24-8
 • Số EC: 205-594-7
 • Công thức Hill: C₁₀H₂₂O₅
 • Công thức hóa học: CH₃O(CH₂CH₂O)₄CH₃
 • Khối lượng mol: 222,28 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 1,010 – 1,012
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tetraethylene glycol dimethyl ether để tổng hợp (C₁₀H₂₂O₅; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8209590250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tetraethylene glycol dimethyl ether để tổng hợp (C₁₀H₂₂O₅; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8209590250”