Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 78-10-4
 • Số chỉ số EC: 014-005-00-0
 • Số EC: 201-083-8
 • Công thức Hill: C₈H₂₀O₄Si
 • Công thức hóa học: (C₂H₅O)₄Si
 • Khối lượng mol: 208,33 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,932 – 0,934
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tetraethyl orthosilicate để tổng hợp (C₈H₂₀O₄Si, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8006580250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tetraethyl orthosilicate để tổng hợp (C₈H₂₀O₄Si, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8006580250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 78-10-4
 • Số chỉ số EC: 014-005-00-0
 • Số EC: 201-083-8
 • Công thức Hill: C₈H₂₀O₄Si
 • Công thức hóa học: (C₂H₅O)₄Si
 • Khối lượng mol: 208,33 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,932 – 0,934
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tetraethyl orthosilicate để tổng hợp (C₈H₂₀O₄Si, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8006580250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tetraethyl orthosilicate để tổng hợp (C₈H₂₀O₄Si, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8006580250”