Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 619-66-9
 • Số EC: 210-607-4
 • Công thức Hill: C₈H₆O₃
 • Công thức hóa học: 4-(OHC)C₆H₄COOH
 • Khối lượng mol: 150,13 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 98,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Terephthalaldehydic acid để tổng hợp (C₈H₆O₃; Chai nhựa 10 g) Merck 8210750010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Terephthalaldehydic acid để tổng hợp (C₈H₆O₃; Chai nhựa 10 g) Merck 8210750010”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 619-66-9
 • Số EC: 210-607-4
 • Công thức Hill: C₈H₆O₃
 • Công thức hóa học: 4-(OHC)C₆H₄COOH
 • Khối lượng mol: 150,13 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 98,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Terephthalaldehydic acid để tổng hợp (C₈H₆O₃; Chai nhựa 10 g) Merck 8210750010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Terephthalaldehydic acid để tổng hợp (C₈H₆O₃; Chai nhựa 10 g) Merck 8210750010”