Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 54965-24-1
  • Hill Công thức: C₂₆H₂₉NO · C₆H₈O₇
  • Trọng lượng phân tử : 563,65 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tamoxifen Citrate (C₂₆H₂₉NO · C₆H₈O₇, chai thủy tinh 100mg) Merck 579000-100MG US1579000-100MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tamoxifen Citrate (C₂₆H₂₉NO · C₆H₈O₇, chai thủy tinh 100mg) Merck 579000-100MG US1579000-100MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 54965-24-1
  • Hill Công thức: C₂₆H₂₉NO · C₆H₈O₇
  • Trọng lượng phân tử : 563,65 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Tamoxifen Citrate (C₂₆H₂₉NO · C₆H₈O₇, chai thủy tinh 100mg) Merck 579000-100MG US1579000-100MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Tamoxifen Citrate (C₂₆H₂₉NO · C₆H₈O₇, chai thủy tinh 100mg) Merck 579000-100MG US1579000-100MG”