Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 129-46-4
  • Công thức Hill: C₅₁H₃₄N₆O₂₃S₆ . 6Na
  • Trọng lượng phân tử : 1,429 g/mol
  • EC-Không. : 204-949-3

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Suramin, Sodium Salt (C₅₁H₃₄N₆O₂₃S₆ . 6Na, ống nhựa 50mg) Merck 574625-50MG US1574625-50MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Suramin, Sodium Salt (C₅₁H₃₄N₆O₂₃S₆ . 6Na, ống nhựa 50mg) Merck 574625-50MG US1574625-50MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 129-46-4
  • Công thức Hill: C₅₁H₃₄N₆O₂₃S₆ . 6Na
  • Trọng lượng phân tử : 1,429 g/mol
  • EC-Không. : 204-949-3

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Suramin, Sodium Salt (C₅₁H₃₄N₆O₂₃S₆ . 6Na, ống nhựa 50mg) Merck 574625-50MG US1574625-50MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Suramin, Sodium Salt (C₅₁H₃₄N₆O₂₃S₆ . 6Na, ống nhựa 50mg) Merck 574625-50MG US1574625-50MG”