Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • c(H₂SO₄) = 0,05 mol/l (0,1 N)
 • Lớp: Reag. USP
 • Mật độ: 1,00 g/cm3 (20 °C)
 • Giá trị pH: 1,3 (H₂O, 20 °C)
 • Dạng: lỏng
 • Nồng độ lượng chất: 0,04975 – 0,05025
 • Độ không đảm bảo của phép đo: +/- 0,00015
 • Truy xuất nguồn gốc: NIST SRM

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sulfuric acid c(H₂SO₄) (H₂SO₄; Chai nhựa 1 l) Merck 1090741000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sulfuric acid c(H₂SO₄) (H₂SO₄; Chai nhựa 1 l) Merck 1090741000”

Thông số kỹ thuật
 • c(H₂SO₄) = 0,05 mol/l (0,1 N)
 • Lớp: Reag. USP
 • Mật độ: 1,00 g/cm3 (20 °C)
 • Giá trị pH: 1,3 (H₂O, 20 °C)
 • Dạng: lỏng
 • Nồng độ lượng chất: 0,04975 – 0,05025
 • Độ không đảm bảo của phép đo: +/- 0,00015
 • Truy xuất nguồn gốc: NIST SRM

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sulfuric acid c(H₂SO₄) (H₂SO₄; Chai nhựa 1 l) Merck 1090741000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sulfuric acid c(H₂SO₄) (H₂SO₄; Chai nhựa 1 l) Merck 1090741000”