Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 126-33-0
 • Số chỉ số EC: 016-031-00-8
 • Số EC: 204-783-1
 • Công thức Hill: C₄H₈O₂S
 • Khối lượng mol: 120,17 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Nước (K. F.): ≤ 0,20 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sulfolane để tổng hợp (C₄H₈O₂S; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8079930250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sulfolane để tổng hợp (C₄H₈O₂S; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8079930250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 126-33-0
 • Số chỉ số EC: 016-031-00-8
 • Số EC: 204-783-1
 • Công thức Hill: C₄H₈O₂S
 • Khối lượng mol: 120,17 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Nước (K. F.): ≤ 0,20 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sulfolane để tổng hợp (C₄H₈O₂S; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8079930250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sulfolane để tổng hợp (C₄H₈O₂S; Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8079930250”