Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 123-56-8
 • Số EC: 204-635-6
 • Hill Công thức: C₄H₅NO₂
 • Khối lượng mol: 99,09 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 120 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 126 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Succinimide để tổng hợp (C₄H₅NO₂; Chai nhựa 250 g) Merck 8079710250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Succinimide để tổng hợp (C₄H₅NO₂; Chai nhựa 250 g) Merck 8079710250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 123-56-8
 • Số EC: 204-635-6
 • Hill Công thức: C₄H₅NO₂
 • Khối lượng mol: 99,09 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 120 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 126 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Succinimide để tổng hợp (C₄H₅NO₂; Chai nhựa 250 g) Merck 8079710250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Succinimide để tổng hợp (C₄H₅NO₂; Chai nhựa 250 g) Merck 8079710250”