Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 112-92-5
 • Số EC: 204-017-6
 • Công thức Hill: C₁₈H₃₈O
 • Khối lượng mol: 270,49 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 96,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 56 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 59 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Stearyl alcohol để tổng hợp (C₁₈H₃₈O; Chai nhựa 1kg) Merck 8076801000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Stearyl alcohol để tổng hợp (C₁₈H₃₈O; Chai nhựa 1kg) Merck 8076801000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 112-92-5
 • Số EC: 204-017-6
 • Công thức Hill: C₁₈H₃₈O
 • Khối lượng mol: 270,49 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 96,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 56 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 59 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Stearyl alcohol để tổng hợp (C₁₈H₃₈O; Chai nhựa 1kg) Merck 8076801000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Stearyl alcohol để tổng hợp (C₁₈H₃₈O; Chai nhựa 1kg) Merck 8076801000”