Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 501919-59-1
  • Công thức Hill: C₁₆H₁₅NO₇S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất STAT3 Inhibitor VI, S3I-201 (C₁₆H₁₅NO₇S, ống nhựa 25mg) Merck 573102-25MG US1573102-25MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất STAT3 Inhibitor VI, S3I-201 (C₁₆H₁₅NO₇S, ống nhựa 25mg) Merck 573102-25MG US1573102-25MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 501919-59-1
  • Công thức Hill: C₁₆H₁₅NO₇S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất STAT3 Inhibitor VI, S3I-201 (C₁₆H₁₅NO₇S, ống nhựa 25mg) Merck 573102-25MG US1573102-25MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất STAT3 Inhibitor VI, S3I-201 (C₁₆H₁₅NO₇S, ống nhựa 25mg) Merck 573102-25MG US1573102-25MG”