Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 111-02-4
 • Số EC: 203-826-1
 • Công thức Hill: C₃₀H₅₀
 • Khối lượng mol: 410,72 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,854 – 0,856
 • Giá trị peroxide: ≤ 5
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Squalene để tổng hợp (C₃₀H₅₀; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8210680100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Squalene để tổng hợp (C₃₀H₅₀; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8210680100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 111-02-4
 • Số EC: 203-826-1
 • Công thức Hill: C₃₀H₅₀
 • Khối lượng mol: 410,72 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,854 – 0,856
 • Giá trị peroxide: ≤ 5
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Squalene để tổng hợp (C₃₀H₅₀; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8210680100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Squalene để tổng hợp (C₃₀H₅₀; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8210680100”