Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 136587-13-8
  • Công thức Hill: C₁₀H₂₆N₆O₂

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Spermine NONOate (C₁₀H₂₆N₆O₂) Merck 567703 US1567703-10MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Spermine NONOate (C₁₀H₂₆N₆O₂) Merck 567703 US1567703-10MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 136587-13-8
  • Công thức Hill: C₁₀H₂₆N₆O₂

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Spermine NONOate (C₁₀H₂₆N₆O₂) Merck 567703 US1567703-10MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Spermine NONOate (C₁₀H₂₆N₆O₂) Merck 567703 US1567703-10MG”