Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 7757-82-6
 • Số EC: 231-820-9
 • Công thức Hill: Na₂O₄S
 • Khối lượng mol: 142,04 g/mol
 • Xét nghiệm (độ kiềm): ≥ 99,0 %
 • Xét nghiệm (độ kiềm, tính trên chất khô): 98,5 – 101,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Độ axit hoặc độ kiềm: vượt qua bài kiểm tra
 • Giá trị pH (5 %; nước; 25 °C): 5,2 – 8,0
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,001 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0005 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 0,0005 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0005 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,0001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,002 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,001 %
 • Hao hụt khi sấy (130 °C): ≤ 0,5 %
 • Tổn thất khi đánh lửa (800 °C): ≤ 0,5 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium sulfate (Na₂O₄S, chai nhựa 500g) Merck 1066490500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium sulfate (Na₂O₄S, chai nhựa 500g) Merck 1066490500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 7757-82-6
 • Số EC: 231-820-9
 • Công thức Hill: Na₂O₄S
 • Khối lượng mol: 142,04 g/mol
 • Xét nghiệm (độ kiềm): ≥ 99,0 %
 • Xét nghiệm (độ kiềm, tính trên chất khô): 98,5 – 101,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Độ axit hoặc độ kiềm: vượt qua bài kiểm tra
 • Giá trị pH (5 %; nước; 25 °C): 5,2 – 8,0
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,001 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0005 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 0,0005 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0005 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,0001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,002 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,001 %
 • Hao hụt khi sấy (130 °C): ≤ 0,5 %
 • Tổn thất khi đánh lửa (800 °C): ≤ 0,5 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium sulfate (Na₂O₄S, chai nhựa 500g) Merck 1066490500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium sulfate (Na₂O₄S, chai nhựa 500g) Merck 1066490500”