Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 7757-82-6
 • Số EC: 231-820-9
 • Công thức Hill: Na₂O₄S
 • Khối lượng mol: 142,04 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ kết tủa): ≥ 99,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Giá trị pH (5 %; nước, 25 °C): 5,2 – 9,2
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,001 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0005 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 0,0005 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,0001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,01 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,002 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,001 %
 • Tổn thất khi đánh lửa (800 °C): ≤ 0,5 %
 • Kích thước hạt (250-2000 µm): ≥ 85 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Merck 1066371000Sodium sulfate (Na₂O₄S, chai nhựa 1kg) Merck 1066371000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium sulfate (Na₂O₄S, chai nhựa 1kg) Merck 1066371000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 7757-82-6
 • Số EC: 231-820-9
 • Công thức Hill: Na₂O₄S
 • Khối lượng mol: 142,04 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ kết tủa): ≥ 99,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Giá trị pH (5 %; nước, 25 °C): 5,2 – 9,2
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,001 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0005 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 0,0005 %
 • As (Thạch tín): ≤ 0,0001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,01 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • K (Kali): ≤ 0,002 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,001 %
 • Tổn thất khi đánh lửa (800 °C): ≤ 0,5 %
 • Kích thước hạt (250-2000 µm): ≥ 85 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Merck 1066371000Sodium sulfate (Na₂O₄S, chai nhựa 1kg) Merck 1066371000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium sulfate (Na₂O₄S, chai nhựa 1kg) Merck 1066371000”