Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 54-21-7
  • Hill Công thức: C₇H₅O₃ · Na
  • Trọng lượng phân tử: 160,10 g/mol
  • Số EC: 200-198-0

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium Salicylate (C₇H₅O₃ · Na, chai thủy tinh 5gm) Merck 567630-5GM US1567630-5GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium Salicylate (C₇H₅O₃ · Na, chai thủy tinh 5gm) Merck 567630-5GM US1567630-5GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 54-21-7
  • Hill Công thức: C₇H₅O₃ · Na
  • Trọng lượng phân tử: 160,10 g/mol
  • Số EC: 200-198-0

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium Salicylate (C₇H₅O₃ · Na, chai thủy tinh 5gm) Merck 567630-5GM US1567630-5GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium Salicylate (C₇H₅O₃ · Na, chai thủy tinh 5gm) Merck 567630-5GM US1567630-5GM”