Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 156150-40-2
 • Số EC: 205-347-3
 • Công thức Hill: C₆H₅ONa * 3 H₂O
 • Khối lượng mol: 170,14 g/mol
 • Xét nghiệm (HClO₄, canxi trên chất khan): ≥ 97,5 %
 • Nước (K. F.): 29,0 – 32,5 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 56 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 61 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium phenolate trihydrate để tổng hợp (C₆H₅ONa * 3 H₂O; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8208730100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium phenolate trihydrate để tổng hợp (C₆H₅ONa * 3 H₂O; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8208730100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 156150-40-2
 • Số EC: 205-347-3
 • Công thức Hill: C₆H₅ONa * 3 H₂O
 • Khối lượng mol: 170,14 g/mol
 • Xét nghiệm (HClO₄, canxi trên chất khan): ≥ 97,5 %
 • Nước (K. F.): 29,0 – 32,5 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 56 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 61 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium phenolate trihydrate để tổng hợp (C₆H₅ONa * 3 H₂O; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8208730100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium phenolate trihydrate để tổng hợp (C₆H₅ONa * 3 H₂O; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8208730100”