Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 3755-38-9
 • Số EC: 238-373-9
 • Công thức Hill: C₅FeN₆Na₂O * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 297,95 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): 99,0 – 102,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,02 %
 • Hexacyanoferrat (II): ≤ 0,02 %
 • Hexacyanoferrat (III): ≤ 0,01 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,01 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium nitroprusside dihydrate (C₅FeN₆Na₂O * 2 H₂O, Chai nhựa 25g) Merck 1065410025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium nitroprusside dihydrate (C₅FeN₆Na₂O * 2 H₂O, Chai nhựa 25g) Merck 1065410025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 3755-38-9
 • Số EC: 238-373-9
 • Công thức Hill: C₅FeN₆Na₂O * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 297,95 g/mol
 • Khảo nghiệm (argentometric): 99,0 – 102,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,02 %
 • Hexacyanoferrat (II): ≤ 0,02 %
 • Hexacyanoferrat (III): ≤ 0,01 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,01 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium nitroprusside dihydrate (C₅FeN₆Na₂O * 2 H₂O, Chai nhựa 25g) Merck 1065410025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium nitroprusside dihydrate (C₅FeN₆Na₂O * 2 H₂O, Chai nhựa 25g) Merck 1065410025”