Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 13600-98-1
 • Số EC: 237-077-7
 • Lớp: ACS,Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: CoN₆Na₃O₁₂
 • Công thức hóa học: Na₃[Co(NO₂)₆]
 • Khối lượng mol: 403,94 g/mol
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,02 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,002 %
 • Khả năng xác định Kali: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium hexanitrocobaltate(III) để phân tích (CoN₆Na₃O₁₂, Chai nhựa 25g) Merck 1025210025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium hexanitrocobaltate(III) để phân tích (CoN₆Na₃O₁₂, Chai nhựa 25g) Merck 1025210025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 13600-98-1
 • Số EC: 237-077-7
 • Lớp: ACS,Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: CoN₆Na₃O₁₂
 • Công thức hóa học: Na₃[Co(NO₂)₆]
 • Khối lượng mol: 403,94 g/mol
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,02 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,002 %
 • Khả năng xác định Kali: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium hexanitrocobaltate(III) để phân tích (CoN₆Na₃O₁₂, Chai nhựa 25g) Merck 1025210025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium hexanitrocobaltate(III) để phân tích (CoN₆Na₃O₁₂, Chai nhựa 25g) Merck 1025210025”