Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 127-09-3
  • Hill Công thức: C₂H₃O₂Na

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade (C₂H₃O₂Na) Merck 567418 US1567418-500GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade (C₂H₃O₂Na) Merck 567418 US1567418-500GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 127-09-3
  • Hill Công thức: C₂H₃O₂Na

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade (C₂H₃O₂Na) Merck 567418 US1567418-500GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade (C₂H₃O₂Na) Merck 567418 US1567418-500GM”