Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Diện tích bề mặt riêng (theo phép đo BET; 5-Pt.): 480 – 540 m²/g
 • Thể tích lỗ rỗng (đường đẳng nhiệt N₂): 0,74 – 0,84 ml/g
 • d 50 (nhiễu xạ laser, phân bố kích thước): 10-12 µm
 • Độ dày lớp: 140 – 240 µm
 • Độ lệch độ dày lớp trên mỗi tấm: ≤ 40 µm
 • Thử nghiệm sắc ký:
 • thử màu
 • giá trị hRf
 • – bleu vif organol, test màu, lipophile: 16 – 26
 • – Ceres Black G, test màu, lipophile: 40 – 50
 • – ceres Violet brn, test màu, lipophile: 59 – 69

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Silica gel 60 f254 50 tlc plastic sheets (Hộp 50 chiếc) Merck 1057500001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Silica gel 60 f254 50 tlc plastic sheets (Hộp 50 chiếc) Merck 1057500001”

Thông số kỹ thuật
 • Diện tích bề mặt riêng (theo phép đo BET; 5-Pt.): 480 – 540 m²/g
 • Thể tích lỗ rỗng (đường đẳng nhiệt N₂): 0,74 – 0,84 ml/g
 • d 50 (nhiễu xạ laser, phân bố kích thước): 10-12 µm
 • Độ dày lớp: 140 – 240 µm
 • Độ lệch độ dày lớp trên mỗi tấm: ≤ 40 µm
 • Thử nghiệm sắc ký:
 • thử màu
 • giá trị hRf
 • – bleu vif organol, test màu, lipophile: 16 – 26
 • – Ceres Black G, test màu, lipophile: 40 – 50
 • – ceres Violet brn, test màu, lipophile: 59 – 69

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Silica gel 60 f254 50 tlc plastic sheets (Hộp 50 chiếc) Merck 1057500001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Silica gel 60 f254 50 tlc plastic sheets (Hộp 50 chiếc) Merck 1057500001”