Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 151-21-3
 • Tổng số: 62
 • CMC: 7-10 mM
 • Dạng: 50 Viên
 • Công thức: Mỗi viên chứa 0,5 g SDS.
 • Hill Công thức: C₁₂H₂₅O₄S · Na

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất SDS Tablets (C₁₂H₂₅O₄S · Na, 50 viên) Merck 428029-1EA US1428029-1EA

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất SDS Tablets (C₁₂H₂₅O₄S · Na, 50 viên) Merck 428029-1EA US1428029-1EA”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 151-21-3
 • Tổng số: 62
 • CMC: 7-10 mM
 • Dạng: 50 Viên
 • Công thức: Mỗi viên chứa 0,5 g SDS.
 • Hill Công thức: C₁₂H₂₅O₄S · Na

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất SDS Tablets (C₁₂H₂₅O₄S · Na, 50 viên) Merck 428029-1EA US1428029-1EA

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất SDS Tablets (C₁₂H₂₅O₄S · Na, 50 viên) Merck 428029-1EA US1428029-1EA”