Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 869185-85-3
  • Hill Công thức: C₂₁H₁₆FN₃OS · HCl

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất SB 203580, Hydrochloride (C₂₁H₁₆FN₃OS · HCl, Ống nhựa 10 mg) Merck 559395-10MG US1559395-10MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất SB 203580, Hydrochloride (C₂₁H₁₆FN₃OS · HCl, Ống nhựa 10 mg) Merck 559395-10MG US1559395-10MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 869185-85-3
  • Hill Công thức: C₂₁H₁₆FN₃OS · HCl

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất SB 203580, Hydrochloride (C₂₁H₁₆FN₃OS · HCl, Ống nhựa 10 mg) Merck 559395-10MG US1559395-10MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất SB 203580, Hydrochloride (C₂₁H₁₆FN₃OS · HCl, Ống nhựa 10 mg) Merck 559395-10MG US1559395-10MG”