Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 152121-47-6
  • Công thức Hill: C₂₁H₁₆N₃OSF

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất SB 203580 (C₂₁H₁₆N₃OSF, chai thủy tinh 10 mg) Merck 559389-10MG US1559389-10MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất SB 203580 (C₂₁H₁₆N₃OSF, chai thủy tinh 10 mg) Merck 559389-10MG US1559389-10MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 152121-47-6
  • Công thức Hill: C₂₁H₁₆N₃OSF

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất SB 203580 (C₂₁H₁₆N₃OSF, chai thủy tinh 10 mg) Merck 559389-10MG US1559389-10MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất SB 203580 (C₂₁H₁₆N₃OSF, chai thủy tinh 10 mg) Merck 559389-10MG US1559389-10MG”