Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 10482-56-1
 • Số EC: 233-986-8
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₈O
 • Khối lượng mol: 154,25 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Xoay quang học α 20/D (c=20 trong Ethanol): -102,5 – -97,5 °
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất (S)-(-)-α-Terpineol để tổng hợp (C₁₀H₁₈O; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8210780005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất (S)-(-)-α-Terpineol để tổng hợp (C₁₀H₁₈O; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8210780005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 10482-56-1
 • Số EC: 233-986-8
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₈O
 • Khối lượng mol: 154,25 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Xoay quang học α 20/D (c=20 trong Ethanol): -102,5 – -97,5 °
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất (S)-(-)-α-Terpineol để tổng hợp (C₁₀H₁₈O; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8210780005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất (S)-(-)-α-Terpineol để tổng hợp (C₁₀H₁₈O; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8210780005”