Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 121-45-9
 • Số EC: 204-471-5
 • Công thức Hill: C₃H₉O₃P
 • Khối lượng mol: 124,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,051 – 1,053
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất rimethyl phosphite để tổng hợp (C₃H₉O₃P, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005530100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất rimethyl phosphite để tổng hợp (C₃H₉O₃P, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005530100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 121-45-9
 • Số EC: 204-471-5
 • Công thức Hill: C₃H₉O₃P
 • Khối lượng mol: 124,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,051 – 1,053
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất rimethyl phosphite để tổng hợp (C₃H₉O₃P, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005530100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất rimethyl phosphite để tổng hợp (C₃H₉O₃P, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005530100”