Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 121-79-9
 • Số chỉ số EC: 607-198-00-3
 • Số EC: 204-498-2
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₂O₅
 • Công thức hóa học: 3,4,5-(OH)₃C₆H₂COOCH₂CH₂CH₃
 • Khối lượng mol: 212,2 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 98,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 146 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 150 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate để tổng hợ (C₁₀H₁₂O₅; Chai nhựa 100 g) Merck 8205990100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate để tổng hợ (C₁₀H₁₂O₅; Chai nhựa 100 g) Merck 8205990100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 121-79-9
 • Số chỉ số EC: 607-198-00-3
 • Số EC: 204-498-2
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₂O₅
 • Công thức hóa học: 3,4,5-(OH)₃C₆H₂COOCH₂CH₂CH₃
 • Khối lượng mol: 212,2 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 98,0 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 146 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 150 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate để tổng hợ (C₁₀H₁₂O₅; Chai nhựa 100 g) Merck 8205990100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate để tổng hợ (C₁₀H₁₂O₅; Chai nhựa 100 g) Merck 8205990100”