Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 123-62-6
 • Số chỉ số EC: 607-010-00-X
 • Số EC: 204-638-2
 • Công thức Hill: C₆H₁₀O₃
 • Khối lượng mol: 130,14 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1,009 – 1,011
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Propionic anhydride để tổng hợp (C₆H₁₀O₃, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8006080100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Propionic anhydride để tổng hợp (C₆H₁₀O₃, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8006080100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 123-62-6
 • Số chỉ số EC: 607-010-00-X
 • Số EC: 204-638-2
 • Công thức Hill: C₆H₁₀O₃
 • Khối lượng mol: 130,14 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C) 1,009 – 1,011
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Propionic anhydride để tổng hợp (C₆H₁₀O₃, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8006080100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Propionic anhydride để tổng hợp (C₆H₁₀O₃, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8006080100”