Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 79-09-4
 • Số chỉ số EC: 607-089-00-0
 • Số EC: 201-176-3
 • Công thức Hill: C₃H₆O₂
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂COOH
 • Khối lượng mol: 74,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,993 – 0,994
 • Nước (K. F.): ≤ 0,30 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Propionic acid để tổng hợp (C₃H₆O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8006050500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Propionic acid để tổng hợp (C₃H₆O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8006050500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 79-09-4
 • Số chỉ số EC: 607-089-00-0
 • Số EC: 201-176-3
 • Công thức Hill: C₃H₆O₂
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂COOH
 • Khối lượng mol: 74,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,993 – 0,994
 • Nước (K. F.): ≤ 0,30 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Propionic acid để tổng hợp (C₃H₆O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8006050500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Propionic acid để tổng hợp (C₃H₆O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8006050500”