Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số chỉ số EC: 607-089-00-0
 • Số EC: 201-176-3
 • Công thức Hill: C₃H₆O₂
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂COOH
 • Khối lượng mol: 74,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,993 – 0,994
 • Nước (K. F.): ≤ 0,30 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Propionic acid để tổng hợp (C₃H₆O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8006051000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Propionic acid để tổng hợp (C₃H₆O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8006051000”

Thông số kỹ thuật
 • Số chỉ số EC: 607-089-00-0
 • Số EC: 201-176-3
 • Công thức Hill: C₃H₆O₂
 • Công thức hóa học: CH₃CH₂COOH
 • Khối lượng mol: 74,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,993 – 0,994
 • Nước (K. F.): ≤ 0,30 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Propionic acid để tổng hợp (C₃H₆O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8006051000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Propionic acid để tổng hợp (C₃H₆O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8006051000”