Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 140-89-6
 • Số EC: 205-439-3
 • Công thức Hill: C₃H₅KOS₂
 • Khối lượng mol: 160,3 g/mol
 • Xét nghiệm (iod): ≥ 96,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Potassium-O-ethyldithiocarbonate để tổng hợp (C₃H₅KOS₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8207440100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Potassium-O-ethyldithiocarbonate để tổng hợp (C₃H₅KOS₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8207440100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 140-89-6
 • Số EC: 205-439-3
 • Công thức Hill: C₃H₅KOS₂
 • Khối lượng mol: 160,3 g/mol
 • Xét nghiệm (iod): ≥ 96,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Potassium-O-ethyldithiocarbonate để tổng hợp (C₃H₅KOS₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8207440100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Potassium-O-ethyldithiocarbonate để tổng hợp (C₃H₅KOS₂; Chai nhựa 100 g) Merck 8207440100”