Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • CAS number: 877-24-7
  • EC number: 212-889-4
  • Grade: Reg. Ph Eur, Reap. USP
  • Hill Formula: CH₅KO₄
  • Molar Mass: 204.22 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Potassium hydrogen phthalate (C₈H₅KO₄, Chai thủy tinh 80g) Merck 1024000080

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Potassium hydrogen phthalate (C₈H₅KO₄, Chai thủy tinh 80g) Merck 1024000080”

Thông số kỹ thuật
  • CAS number: 877-24-7
  • EC number: 212-889-4
  • Grade: Reg. Ph Eur, Reap. USP
  • Hill Formula: CH₅KO₄
  • Molar Mass: 204.22 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Potassium hydrogen phthalate (C₈H₅KO₄, Chai thủy tinh 80g) Merck 1024000080

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Potassium hydrogen phthalate (C₈H₅KO₄, Chai thủy tinh 80g) Merck 1024000080”