Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số EC: 237-360-5
 • Công thức Hill: H₄BK
 • Công thức hóa học: KBH₄
 • Khối lượng mol: 53,94 g/mol
 • Xét nghiệm (hypochlorite): ≥ 97,0 %
 • Danh tính (ICP-OES): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Potassium borohydride để tổng hợp (H₄BK; Chai thủy tinh 25g) Merck 8207470025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Potassium borohydride để tổng hợp (H₄BK; Chai thủy tinh 25g) Merck 8207470025”

Thông số kỹ thuật
 • Số EC: 237-360-5
 • Công thức Hill: H₄BK
 • Công thức hóa học: KBH₄
 • Khối lượng mol: 53,94 g/mol
 • Xét nghiệm (hypochlorite): ≥ 97,0 %
 • Danh tính (ICP-OES): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Potassium borohydride để tổng hợp (H₄BK; Chai thủy tinh 25g) Merck 8207470025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Potassium borohydride để tổng hợp (H₄BK; Chai thủy tinh 25g) Merck 8207470025”