Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 28300-74-5
 • Số EC: 234-293-3
 • Công thức Hill: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂ * 3 H₂O
 • Khối lượng mol: 667,9 g/mol
 • Xét nghiệm (iốt): 99,0 – 103,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • As (Thạch tín): ≤ 0,015 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,002 %
 • Hao hụt khi sấy: ≤ 2,7 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate (C₈H₄K₂O₁₂Sb₂ * 3 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1080920250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate (C₈H₄K₂O₁₂Sb₂ * 3 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1080920250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 28300-74-5
 • Số EC: 234-293-3
 • Công thức Hill: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂ * 3 H₂O
 • Khối lượng mol: 667,9 g/mol
 • Xét nghiệm (iốt): 99,0 – 103,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • As (Thạch tín): ≤ 0,015 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,002 %
 • Hao hụt khi sấy: ≤ 2,7 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate (C₈H₄K₂O₁₂Sb₂ * 3 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1080920250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate (C₈H₄K₂O₁₂Sb₂ * 3 H₂O, chai nhựa 250g) Merck 1080920250”